Choose your dream place in Spain!

About us

By joining our over 8 years of experience in the Spanish real estate market with the mainstream of our activity – 15 years of experience in construction and sales of apartments in Central Europe, we have created a safe model for investing in Spanish properties.

Karen Development Sp. z o.o.
ul. Doktora Kapuścińskiego 8
63-000 Środa Wlkp.
Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000302808
Kapitał Zakładowy 310.090,00 PLN
NIP 786-16-62-048, REGON 300801618

You don't have permission to register